අඩි දහයමාර ලොරි කුඩුව10.5

For sale by රවින්ද්‍ර 25 Nov 7:44 pmBentota, Galle

Rs 25,000

Negotiable


අඩි දහය මාර ඉසුසු ලොරියෙන් ගලවා ඉවත් කරන ලද ලොරි කුඩුව ඉතා ඉක්මනින් විකිනීමට ඉතාම හොද තත්වයේ පවතී දිරුම් නොමැත පිටුපස දොර දෙකද සහිතව.


Condition:
Used
Item type:
Auto part
Report this ad

Contact

  • 0777100353
  • 0716661263

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad