ආනයනය කල මත්ස්‍ය ආහාර

For sale by Oscar Fish Farm(PVT)Ltd.11 Nov 10:58 amHomagama, Colombo

Rs 500

Negotiable


Newly Imported High protein feeds, Colour fish feeds, Growth feeds available for retail(Minimum 1Kg) or Wholesale Buyers.. Imported From Netherlands.

මෙරටට ගෙන්වු සුරතල් මසුන් ගේ වර්ධනයට අවශ්‍ය වු ප්‍රෝටීන ඉතා අධික කෑම වර්ග, සුරතල් මසුන් පාට ගැන්වීමට සදහාම සැකසු ආහාර වර්ග හා අනෙකුත් මත්ස්‍ය ආහාර වර්ග ඔබට දැන් ලබාගත හැක. තෝග මිලදී ගැනිමි සදහා විශෙශ්ෂ මිල ගනන්..


Condition:
New
Report this ad

Contact

  • 0779497373

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad