8 -11ගණිතය

For sale by Udara 4 Oct 11:18 amBattaramulla, Colombo

Rs 1,000

8 -11 ගණිතය උපාධි ගුරුවරයෙකු නිවසට පැමිණ ඉගැන්වීම
බොරැල්ල රාජගිරිය නාරාහේන්පිට බත්තරමුල්ල පැලවත්ත කෝට්ටේ සහ මාලබේ අවට


Tuition type:
Private Lesson
Report this ad

Contact

  • 0755439033

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads