6 වසර ජපන් බස

For sale by Dream World Japan Lanka MEMBER 6 Nov 9:21 amGampaha, Gampaha

Rs 1,500

අප ආයතනය විසින් කුඩා ලමුන් සඳහාම වෙන්වූ පන්තියක් ඇරබීමට බලාපොරොත්තුවෙන් සිටී

6 වසර සිට අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ දක්වා ද
උසස් පෙළ දක්වා ද පන්ති පැවැත්වෙී.

ජපාණයේ අධ්‍යාපණය නිම කර පැමිණි ගුරැතුමියක් යටතේ ඔබගේ දරැවාට අධ්‍යාපණය හැදෑරිය හැක.

එි සදහා අදම අප අමතා ලියාපදිංචි වන්න.


Report this ad

Contact

  • 0334545038
  • 0777778478
  • 0718123378

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe

Visit member's page
Dream World Japan Lanka

Learn the Japanese Language with us!


Share this ad

More ads from Dream World Japan Lanka