6-11 ශ්‍රේණි ගණිත පන්ති

For sale by Charuka29 Oct 6:42 pmMatugama, Kalutara

Rs 4,000

Negotiable


6-11 ශ්‍රේණි ගණිත පන්ති මෙහෙයවයි. අවුරුදු 15ක අත්දැකීම් ඇති රජයේ පාසල් ගුරුවරයෙකි.. නිවසට පමින තනි හෝ කණ්ඩායම් පන්ති.


Tuition type:
Private Lesson
Report this ad

Contact

  • 0773461055

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad