5 වසර ශිෂ්‍යත්වය අමාරුද

For sale by Anura11 Sep 8:03 amNugegoda, Colombo

Rs 5,000

Negotiable


5 වසර ශිෂ්‍යත්වය අමාරුද?
3-5 වසර වසර දරුවන් සඳහා වසර 15 ක පලපුරුදු උපාධිධාරි දිවයිනේ ලකුණු ලබාදුන් ගුරුවරියක් ඔබ නිවසටම.

කොළඔ අවට පමණයි.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Tuition type:
Private Lesson
Report this ad

Contact

  • 0772321819

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads