5 ශිෂ්‍යත්වය

For sale by s.peiris 27 Nov 2:02 pmAthurugiriya, Colombo

Rs 1,500

ඔබේ දරුවාට බුද්ධිමත් ලෙස ශිෂ්‍යත්වය ඉහලින් සමත් කර ගැනීම සදහා අමතන්න . පියුමාලි- උ/පෙළ විද්‍යා විෂය ධාරාව හධාරන සිසුවියක් විසින් නිවසටම පැමිණ උගන්වනු ලැබේ අතුරුගිරිය හා හෝමාගම අවට


Tuition type:
Private Lesson
Report this ad

Contact

  • 0774646409

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads