4,5 ශිෂ්‍යත්ව පෙරහුරු පංති

For sale by advertiser 00713 Sep 11:41 amHomagama, Colombo

Rs 1,000

Negotiable


පළපුරුදු උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂක වරියක් විසින් නිවසට පැමිණ උගන්වනු ලැබේ.
ක්‍රමානුකූලව ප්‍රශ්න පත්‍ර සඳහා යොමු කිරීම සහ මගපෙන්වීම. දෙදෙනෙකු ට වඩා වැඩි කණ්ඩායම් සඳහා ගාස්තු අඩු කෙරේ.

I do not want to be contacted by telemarketers.


Tuition type:
Private Lesson
Report this ad

Contact

  • 0755579442

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads