3,4, 5 ශිෂ්‍යත්ව පන්ති

For sale by lakshika madushaani25 Sep 10:43 pmBattaramulla, Colombo

Rs 500

දෙමාපියනි, ඕබේ දරුවා ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ සමතෙකු කිරිමට කැමතිද?

*සිoහල, ගනිතය, පරිසරය යන සියලු විශයන් සදහා වගකිමෙන් යුතුව අධයාපනය ලබාදෙමි.
*දුර්වල සිසුන්ට පුර්ණ අවදානය
* නිසැක ජය
* සතියේ දින වල සවස
* දවසට පැය 2කි
*කඩුවෙල විහාර මාවතේ පoති පැවැත්වේ,
*බදවා ගන්නේ සිමිත සිසුන් පිරිසක් පමණි
*වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න


Tuition type:
Private Lesson
Report this ad

Contact

  • 0716811757

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads