2017 - ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය

For sale by Dhammika20 Sep 12:00 pmNugegoda, Colombo

Rs 1,500

ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය විෂය අත්හරින ලද, වැඩිය උනන්දුවක් නොදක්වන, කම්මැලි හා පහසු විෂයක් ලෙස බොහෝ දෙනා සිතයි. නමුත් උසස් පෙළ වාණිජ අංශයෙන් කරන සිසුන් හට නිසැක A සාමාර්ථයක් ලබා ගත හැකි විෂයකි.
2017/2018 උසස් පෙළ හදාරන සිසුන් සඳහා ව්‍යාපාර අධ්‍යයනයට නිසැක A සාමාර්ථයක් සදහා යොමු කරනු ලැබේ. ශිෂ්‍යයාට අවශ්‍ය පරිදි Theory, Revision, Paper Class පැවැත්විය හැකිය.
නුගේගොඩ, දෙල්කඳ, විජේරාම, නාවින්න, පන්නිපිටිය, කෝට්ටේ, බත්තරමුල්ල, කොස්වත්ත ආදි ප්‍රදේශ වල පංති පැවත්වීම සිදු කරයි, නිවසට පැමිණ තනි හෝ කණ්ඩායම් ලෙස පංති පැවත්විය හැකිය...

I do not want to be contacted by telemarketers.


Tuition type:
Class
Report this ad

Contact

  • 0719408036

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads