1-5 ඉංග්‍රීසි/පරිගණක

For sale by Upper Kandy23 Sep 7:33 amPeradeniya, Kandy

Rs 500

Negotiable


කුඩා දරැවන්ට ඉංග්‍රීසි සමග පරිගණක පුහුණුව
සතියකට දින 1යි
දිනකට පැය 2යි. (දිනකට රැ 500යි) - මාසයකට රැ 2,000

ඉංග්‍රීසි හා පරිගණක පුහුණුව ඒක පන්තියක ඒකම පන්ති ගාස්තුවකට
අවශ්‍ය නම් ගුරැවරයාගේ පරිගණකය හරහා පුහුණුව ලබාදිය හැක
කටුගස්තොට අවට විශේෂයි.
මහනුවර, ෙප්රාදෙණිය, අම්පිටිය, කටුගස්තොට, දිගන, වත්තේගම, ගොහාගොඩ අාදී ප්‍රදේශ වල දරැවන් සදහා

ප්‍රවාහනය දුෂ්කර ස්ථාන සදහා පන්ති ගාස්තුවට අමතරව යාමට ඒ්මට ත්‍රීරෝද රථ පහසුකම් සපයා දියයුතුවේ.

තරැණ පිරිමි ගුරැවරයෙකු විසින් ඉගැන්වේ.
*ජාත්‍යන්තර පාසල් ප්‍රමිතිය යටතේ ඉගැන්වෙන නිසා ඒ් සදහා කැමැති නම් විමසන්න


Tuition type:
Private Lesson
Report this ad

Contact

  • 0777035451

 

Stay safe!

  • Always meet the seller in person
  • Don't pay for anything until you have seen what you are getting
  • Don't send or wire money to anyone you don't know

Watch out for:

  • Unrealistic prices
  • Extra fees
  • Requests for advance payments
  • Requests for personal information

More on staying safe


Share this ad

Similar ads